Po roku nás opäť navštívili účastníci Galerijného skautingu. Tematické podujatie bolo zamerané na výtvarné umenie. Deti prostredníctvom prezentácie kníh mohli nahliadnuť do umeleckého sveta a mohli zistiť, že aj umenie môže byť hrou – hrou s farbami, so štetcom, s plátnom, ale predovšetkým s fantáziou. Cieľom podujatia bolo aj oboznámiť deti so základnými terminologickými pojmami v oblasti umenia, vzbudiť v nich záujem, rozvíjať kreativitu a hľadať pre ne zdroje inšpirácie.

 

Fotogaléria: