Našich detských čitateľov sme do knižnice pozvali v nezvyčajnom čase a strávili sme spolu s nimi niekoľko pekných hodín po tom, čo sa brána knižnice zatvorila.

Vytvárali sme ružu pre Andersena aj denník s maľovankou, súťažili, riešili rôzne zadania a úlohy a pri tom všetkom nám bola dobrým spoločníkom rozprávka. Tá nás sprevádzala počas celého podvečera. A k nej sa pridružila dobrá nálada, nadšenie a radosť v očiach detí a v závere celého tohto vydareného podujatia aj spokojnosť všetkých.
Nikto neodchádzal z knižnice naprázdno – diplom za účasť, vlastné výtvory, nejaká tá drobnosť i sladkosť navyše.
Už teraz sa všetci tešíme na 2. ročník!

 

Fotogaléria: