Do ríše rozprávok sme sa vybrali s deťmi z MŠ Z. Nejedlého.

Svet rozprávok je krásny, čarovný, plný fantázie, a preto ho majú radi nielen deti, ale aj dospelí. Okrem čítania rozprávok, deti dostali aj úlohy: spoznať rozprávku podľa prečítaného textu, podľa ilustrácie a podľa hádanky v ktorej je ukrytý jej názov. Veľmi nás potešilo, že deti úlohy zvládli na jednotku, lebo to svedčí o tom, že deťom sa rozprávky aj v dnešnej uponáhľanej dobe stále čítajú.

 

Fotogaléria: