Je dôležité, aby deti a mladí ľudia poznali históriu. O to viac, keď ich názory a postoje môžu veľmi ľahko (de)formovať hoaxy a rôzne extrémistické názory, s ktorými sa môžu stretnúť na internete.

Sme preto veľmi radi, že sme žiakom 9. ročníka z nášho mesta 23. mája v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, v rámci ich projektového dňa, keď sa vydali po stopách II. svetovej vojny, mohli ukázať obraz II. svetovej vojny v dielach svetovej a slovenskej literatúry. Silné posolstvá vybraných diel sme žiakom odovzdali aj prostredníctvom úryvkov z kníh. Súčasťou programu v knižnici bola aj pútavá prezentácia PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD., ktorá prítomným aj pomocou historických dokumentov, fotografií a videozáznamov priblížila historické dianie a osudy konkrétnych ľudí, ale žiaci mali možnosť spoznať aj židovskú kultúru.

 

Fotogaléria: