Aj v tomto roku Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v rámci spolupráce v oblasti kultúrno-duchovných podujatí spolupracovalo s Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy na realizácii jubilejného 10. ročníka oblastného kola recitačnej súťaže s názvom Piráti krásy.

Tento ročník sa zameral na tému krásy, a to jednak krásy večnosti, ale aj časnosti. Pred porotu a ostatných súťažiacich sa tak v knižnici 6. novembra 2023 postavilo 35 žiakov 6. až 9. ročníka a študentov stredných škôl, ktorí súťažili v samostatných kategóriách, rozdelených aj na základe výberu textu na poéziu a prózu. Víťazom srdečne blahoželáme. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú do diecézneho kola, ktoré sa bude konať 15. novembra 2023 v Spišskej Kapitule. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť.

 

Fotogaléria: