Prežiť čas s pútavou knihou je jeden z najlepších spôsobov ako tráviť svoj voľný čas a pritom sa aj duševne obohatiť.

Za čo všetko vďačíme knihám sme sa rozprávali so žiakmi 3. A. a 4. C ZŠ Nejedlého s pani učiteľkami Mgr. Xéniou Frančákovou a Mgr. Janou Andrassy v dňoch 10. 3. a 23. 3. 2022. Kniha zlepšuje pamäť, podporuje fantáziu, vďaka knihe sa môžeme odpútať od každodenných starostí a snívať. S knihou v ruke jednoducho chceme zažiť okamihy šťastia, napätia, dobrodružstva či lásky

 

Fotogaléria: