Od 27. júna 2022 do 17. júla 2022 bude v knižnici na Letnej 28, vrátane pobočky na sídlisku Mier (Šafárikovo nám. 7), z dôvodu revízie knižničného fondu pre verejnosť obmedzená prevádzka.

Revízia bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

27. 6. –  3. 7. 2022 bude zatvorený Úsek literatúry pre deti a mládež

4. 7. – 10. 7. 2022 bude zatvorený Úsek beletrie

11. 7. – 17. 7. 2022 bude zatvorený Úsek náučnej literatúry

Pobočka Mier bude zatvorená do 17. 7. 2022

Výpožičnú lehotu dokumentov sme vám automaticky predĺžili do 3. augusta 2022. Počas obmedzenej prevádzky knižnice je naďalej k dispozícii požičiavanie e-kníh.

Ďakujeme za pochopenie.