Príjemné predpoludnie strávené v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja so zanietenými mladými čitateľmi zo Základnej školy v Rudňanoch.

Poznajú už veľa tajov Osmijankových pútavých kapsičiek, a teda na ich fantázii a kreatívnom rozprávaní to bolo veru počuť! S deťmi sme si dnes precvičili hlasné čítanie a zistili tiež, že ak sa s niekým na prvýkrát nezhodneme, nemusí to znamenať, že je priateľstvo stratené. Kľúčom k úspechu je predsa pochopiť radosti a starosti toho druhého. Kniha je efektívnym nástrojom na prehlbovanie empatie a súcitu bezpečným spôsobom. Deti sa tiež zoznámili s pravidlami správania sa a vyhľadávania informácií v knižnici. Knižnica je predsa miesto, kde nájdete všetko!

 

Fotogaleria: