Aj v tomto roku sa Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, opäť zapojilo do projektu s názvom Po stopách 2. svetovej vojny, určeného pre žiakov 9. ročníka základných škôl v Spišskej Novej Vsi.

Na týchto potulkách navštívili žiaci 17. mája 2024 aj knižnicu, kde im PhDr. Ružena Kormošová, PhD. z OZ Pro Memory priblížila udalosti holokaustu, osudy niektorých preživších z nášho regiónu a tých, ktorých postihol iný osud, ale aj židovskú kultúru. My knihovníčky sme žiakom predstavili vybrané literárne diela s tematikou 2. svetovej vojny a holokaustu, vhodné aj pre mladých čitateľov či niektoré dokonca aj pre deti. Sme radi, že môžeme prostredníctvom literatúry a silných posolstiev, ktoré v sebe tieto knihy nesú, prispieť k formovaniu správnych hodnôt a búraniu predsudkov mladých ľudí.

 

Fotogaléria: