Dňa 24. 3. 2022 nás navštívil v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja ŠK ZŠ Nejedlého ulica pod vedením pani vychovávateľky Bc. Zuzany Šefčíkovej so žiakmi 1. a 3. triedy.

Prváci po vzore svojich starších kamarátov zo ŠK sa stali našimi novými čitateľmi a s nadšením si odnášali svoju prvú knihu z knižnice domov. Prajeme im príjemné čítanie.

 

Fotogaléria: