kvízová súťaž do 29.4.2022

Už šiesty rok pripravilo pre svojich čitateľov Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, tematický kvíz, ktorý je tentokrát zameraný na život a tvorbu slovenských spisovateliek. Romány slovenských spisovateliek často prenášajú čitateľky do životov iných žien, v ktorých sa stotožňujú s ich dennými radosťami aj starosťami. Do životov a duší vnášajú svetielka radosti a nádeje na krásny a harmonický život.

Na kvízové otázky odpovedajte DO 29. 4. 2022 prostredníctvom návratky, ktorú odovzdáte v centrálnej evidencii knižnice, alebo na adrese hricova@skcak.sk. Je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo čitateľského preukazu, adresu, telef. číslo a odpovede vo forme: 1.A, 2.C, 3.A a podobne. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme 3 výhercov, ktorých odmeníme knižnými novinkami. Vyhodnotenie kvízu zverejníme v máji na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Kvíz nájdete TU

Dúfame, že sa s kvízom zabavíte a ďakujeme za vaše odpovede.