Prvé augustové popoludnie nás v knižnici navštívili účastníci letného tábora.

Pripravili sme pre nich súťaž, v rámci ktorej si mohli overiť to, do akej miery sa vedia orientovať v našom knižnom fonde – v beletrii i v náučnej literatúre, ako vedia vyhľadávať knihy i informácie v nich.
A – prekvapili nás! Napriek tomu, že mali za sebou pomerne náročný deň plný aktivít, do súťaže sa pustili s vervou a darilo sa im skvelo.

 

Fotogaléria: