Štvrté stretnutie v rámci cyklu podujatí Moje príbehy sa nieslo v duchu tvorby textu, tzv. asociačného písania, zaoberali sme sa princípom poézie, vyhľadávali sme v knižničnom fonde tematicky určené tituly.

Neobišlo sa to ani bez domáceho zadania, kde si účastníci mohli vybrať z piatich ponúknutých tém. A my sa tešíme, že k nám pribudli ďalší odvážlivci, ktorí si prišli tvorivé písanie vyskúšať.

 

Fotogaléria: