Keďže sa blížia maturitné skúšky, Literárnou hodinou trochu inak chceme pomôcť študentom stredných škôl k ich úspešnému absolvovaniu. Už štvrtýkrát sme študentom prezentovali tvorbu vybraných spisovateľov, ktorých romány patria do doplnkového čítania stredoškolskej mládeže.

Tentokrát sme sa 20.4.2023 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja venovali študentom SOŠ služieb v Levoči. Niekoľkí z nich sú práve maturantmi, preto boli radi, že si môžu zopakovať učivo. V závere sme vyhodnotili kvíz na danú tému a výhercovia boli odmenení knihou pre mládež a sladkosťami. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia pri maturitných skúškach.

 

Fotogaléria: