Aj v roku 2024 sme si v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravili podujatie pre stredné školy z cyklu Literárna hodina trochu inak.

Naše pozvanie tentoraz prijali prváci so Strednej odbornej školy ekonomickej. Vo februári sme siahli po „valentínskej téme“ a študentom priblížili dve diela z doplnkovej literatúry pre stredné školy, ktoré sú ikonické ich ľúbostnou zápletkou: Rómeo a Júlia od Williama Shakespeara a Chrám Matky Božej v Paríži od Victora Huga. So študentmi sme sa porozprávali aj o iných knihách, v ktorých vystupujú ich obľúbené páry. Nakoniec sme si popri rôznych aktivitách vyskúšali aj to, či by Shakespearove verše dokázali pretvoriť do súčasného jazyka. Študentom ďakujeme za pozornosť a aktivitu a želáme im úspešné štúdium.

 

Fotogaléria: