9. august 2021

Pobočka MIER
Letná škola na tému “VESMÍR”
Deti zo ZŠ na Komenského ulici s pani učiteľkou PaedDr. Tatianou Bazárovou a pani vychovávateľkou Nikolou Mičudovou.

Fotogaléria: