Babička ma naučila variť si čaj s medom, opravovať čo je treba, to zas robím s dedom.

O tom, že starí rodičia majú nezastupiteľnú úlohu v živote svojich vnúčat, nás presvedčili deti z MŠ na Gorazdovej ulici, ktoré pre svojich starých rodičov pri príležitosti mesiaca úcty k starším, spolu s pani učiteľkami pripravili v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, nezabudnuteľné popoludnie. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť na spoločných hrách. Na znak vďaky a úcty deti starým rodičom zarecitovali a zaspievali a tým vyjadrili svoje poďakovanie za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. V nejednom oku starých rodičov sa zaleskla slza dojatia, ale aj hrdosti na svojich drobcov. Na spestrenie popoludnia sme aj my knihovníci prispeli kultúrnym programom. Okrem toho sme pre deti a starých rodičov pripravili tvorivé dielne, pohybové aktivity a spoločenské hry, pri ktorých mohli takisto stráviť spoločné chvíle.

 

Fotogaléria: