Novoročné stretnutie rodičov a deti do 5 rokov „Krok za krokom do rozprávky“, sa bude konať už 25. 1. 2023 o 9:00 hodine v priestoroch detskej čitárne Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi. Spoločne s deťmi sa ponoríme do tajov knižnice a najkrajších detských príbehov a ilustrácií.