Ďalšie stretnutie čitateľského miniklubu pre deti do 5 rokov Krok za krokom do rozprávky, sa bude konať už 23.11.2022 o 9:00 hodine v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja.

Spoločne s deťmi sa ponoríme do tajov knižnice a tých najkrajších detských príbehov a ilustrácií.