Šikana, fyzické a psychické násilie – jeho rôzne formy a prejavy, nerešpektovanie názorov druhých, či odmietanie tých, ktorí sú iní. Ale aj pojmy empatia, tolerancia.

S týmito témami sme sa skvelo popasovali so štvrtákmi zo ZŠ na Levočskej ulici v rámci originálneho slovenského preventívneho projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Výraznou mierou nám v tom pomohla pani Mgr. Gabriela Laučeková – sociálna pedagogička z Centra poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi, ktorej patrí veľké poďakovanie. Všetci zúčastnení sme sa zhodli v tom, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať, mlčať o ňom a tváriť sa, že sa nás netýka.

 

Fotogaléria: