Prednáška Kolobeh života zrealizovaná Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so Správou NP Slovenský raj pre žiakov 3.B zo Základnej školy na Levočskej ulici.

Cieľom podujatia bolo objasniť deťom význam prírody v našom živote. Poukázať na dôležitosť starostlivosti a ochrany prírody a krajiny, aby si zachovala všetky svoje funkcie aj pre nasledujúce generácie. Vďaka zaujímavej prezentácií Ing. Mateja Pisarčíka, sa deti oboznámili so svetom rastlinnej a živočíšnej ríše, a dozvedeli sa mnohé užitočné informácie o potrebe ich ochrany. Naučili sa tiež, ako správne triediť odpad, ktorý ľudia produkujú a spoznali, ako sa správne k prírode správať, aby nás odmenila svojou jedinečnou krásou.

 

Fotogaléria: