Letné prázdniny a dovolenkové obdobie sú za nami a my členky čitateľského Klubu beletrie sme sa oddýchnuté a s novou energiou stretli 27. 9. 2023 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja.

Aj náš klub mal počas leta prázdniny, preto sme sa už nevedeli dočkať, kedy sa znovu uvidíme a porozprávame o zážitkoch z dovoleniek a z prečítaných kníh. Priestory knižnice ožili našimi rozhovormi a dojmami z besedy so spisovateľom detektívnych románov Petrom Šloserom. Navzájom sme si odporučili knihy od Michaely Elly Hajdukovej, ktorá nás navštívi 19. 10. 2023 v rámci cyklu besied „Kde končí kniha, tam začína literárny večer“. Literatúra tejto východoslovenskej spisovateľky je všestranná – od vojnových románov, cez fantazijné, až po historické romány. Každý čitateľ si v jej tvorbe nájde svoj obľúbený žáner a svoju knihu.
Týmto vás, milí čitatelia, pozývame 19. 10. 2023 na besedu s touto autorkou, ktorá je zároveň našou kolegyňou v Knižnici pre mládež mesta Košice.

 

Fotogaléria: