Klinická psychologička PhDr. Iva Friedmannová sa o slovenskej spisovateľke Jarmile Repovskej vyjadrila slovami, že autorka ma výnimočný dar a prostredníctvom svojich kníh rozsieva múdrosť, lásku, súcit, pričom ich výsledkom je pokoj.

Knižný klub beletrie 25.10.2023 bol zameraný na romány tejto autorky, ktorú osobne spoznáme na besede 9.11.2023 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. Spisovateľka píše romány o medziľudských vzťahoch, ktoré sa v dnešnej rýchlej dobe aj rýchlo opotrebúvajú. Píše o vzťahoch priateľských, mileneckých, či manželských.
Na našom klubovom stretnutí sme rozprávali aj o svojich dojmoch z predchádzajúcej besedy s autorkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Jej romány z druhej svetovej vojny v nás doteraz hlboko rezonujú, preto sme debatovali hlavne o knihách- Zákon krvi, Germánka, Berlínske hviezdy, Nemecké dievča neplače. Taktiež nás zaujala kniha Drakulova žena a Netopierka.

 

Fotogaléria: