Celý mesiac február žije valentínskym duchom. Aj na stretnutí Klubu beletrie sme rozprávali o knihách pre ženy, hlavne o románoch pre ženy.

Vybrali sme si knihy slovenskej autorky Ivany Ondriovej, ktorú privítame v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja 30. marca 2023 o 16:30 hod. na besede v rámci cyklu besied so spisovateľmi – Kde končí kniha, tam začína literárny večer. Táto mladá spisovateľka, pôvodne novinárka, pochádza v východného Slovenska, z mestečka Stropkov. Písať začala na materskej dovolenke, nie z nudy, ale aby sa dostala zo stereotypu a ventilovala si hlavu. Okrem oddychovej a ľúbostnej prózy sa začala venovať aj trilerom s detektívnym nádychom. Detektívnym románom aj preto, že ich rada číta, hlavne severských autorov. Najradšej píše zatvorená niekde na samote v lese, kde ju inšpiruje škriekanie krkavcov a pískanie vetra v korunách stromov. Z trilerov môžeme ponúknuť čitateľom knihu Tu si v (ne)bezpečí a Vlčia hora. Z romantických kníh pre ženy napr. Milovanie po mexicky, Mladý, sexi a iba môj, Radio love (nalaďte si srdcia na lásku) a iné.

 

Fotogaléria: