V snahe o zvyšovanie kvality služieb, komfortu a hygienických štandardov sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, zrealizoval projekt s názvom „Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi“ v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ktorý v rámci výzvy vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR.

Náklady projektu boli celkovo v sume 120 182, 56 €. Výška nenávratného príspevku predstavovala 114 174,43 €. Finančná podpora zo strany nášho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, predstavovala sumu 6 008,13 €. V piatok 16. februára 2024 sme za prítomnosti zástupcov Odboru kultúry KSK, zástupcov knižníc KSK a ďalších vážených hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Mesta Spišská Nová Ves a kultúrnych inštitúcií v našom meste, slávnostne predstavili našu knižnicu v novom šate a predviedli jednotlivé výstupy projektu. Súčasťou programu bolo aj hudobné vystúpenie a scénické vystúpenie žiačok zo Základnej školy na Hutníckej ulici 16 v Spišskej Novej Vsi. Veríme, že nová klimatizácia, svetlá, výpočtová technika, interiérové vybavenie, ale aj zvýšenie hygienických štandardov poslúžia našim čitateľom a používateľom k ešte väčšej spokojnosti a zvýšia kvalitu našich poskytovaných služieb.

 

Fotogaléria: