Po dlhšej pauze sme u nás v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja privítali študentov na hodinách informačnej výchovy.

Dňa 15. a 16. marca nás navštívili študenti 2. a 3. ročníka Strednej odbornej školy ekonomickej. Na Úseku náučnej literatúry sme sa pokúsili študentom objasniť systém usporiadania náučnej a populárno-náučnej literatúry a uľahčiť im tak orientáciu v našom fonde v budúcnosti. Pomocou rôznych praktických úloh si študenti vyskúšali prácu s knihami a periodikami, vysvetlili sme im, kde a ako hľadať potrebné informácie, oboznámili sa s odbornou terminológiou, s ktorou sa pri písaní odborných prác stretnú a podarilo sa im rozlúštiť citát Alberta Einsteina, ktorý sme pre nich v knihách ukryli: „Jediná vec, ktorú absolútne musíte vedieť je, kde sa nachádza knižnica.“. Dúfame, že na Einsteinove slová budú pamätať a čoskoro k nám opäť zavítajú.

 

Fotogaléria: