Deň Európy je deň, keď si 9. mája pripomíname výročie podpisu Schumanovej deklarácie, ktorá bola zárukou zabezpečenia dlhodobého mieru a jednoty v povojnovej Európe.

Je považovaný za začiatok budovania spoločenstva krajín – Európskej únie. 1. mája uplynie 20 rokov od vstupu Slovenskej republiky do EÚ. V tomto roku sme si 1. januára pripomenuli vstup Slovenska do eurozóny a do tretice, 8. mája 2024, sa na Slovensku uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Europe Direct Poprad, členom siete Europe Direct Poprad na Slovensku a členom európskej skupiny, zorganizovala 12. februára 2024 vzdelávacie podujatie na tému História Európskej únie. Svoje vedomosti si prišli upevniť a rozšíriť študenti 3. ročníka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

 

Fotogaléria: