Príbeh jednej knihy

O Pančuške Róze, o Krasoňovi, Cifruši, či o tégliku, ktorý dostal druhú šancu. Ekosprávky – to je názov knižky, ktorú pre malých čitateľov napísala Soňa Babejová Lesňáková. Dňa 16.11.2023 nám prišla porozprávať o tom, ako prišla na svet táto kniha a čo ju motivovalo k jej napísaniu. Srdcia detí si získala od prvej chvíle. Zanietená ochranárka prírody mala pre deti pripravených veľa úloh a deti pre ňu kopec zvedavých otázok. Podujatia sa zúčastnili štvrtáci zo ZŠ v Harichovciach s p. uč. Greňovou, ktorí už mali knihu prečítanú a dokonca si na základe nej pripravili krátky úryvok – scénku. A deti zo ZŠ na Lipovej ulici s p. uč. Starostovou, ktorých sme chceli k prečítaniu knihy motivovať. Druhým naším hosťom bol p. Matej Pisarčík, pracovník pre enviromentálnu výchovu Správy NP Slovenský raj. A tak naše stretnutie bolo naozaj EKO. Veď aj jeho cieľom bolo, aby sme každý svojou troškou prispeli k tomu, aby bola naša planéta krajším, lepším a čistejším miestom pre život.

Reportáž TV REDUTA:

Fotogaléria: