Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 LITERÁRNE OZVENY OD BALTU PO ŠÍRU STEP 24. september 2021 Klub slovensko-ruského priateľstva Vostok je malým občianskym združením s bohatými výsledkami práce v Spišskej Novej Vsi. Stretnutia s obyvateľmi regiónu sú základom jej pôsobenia, rovnako ako pravidelné kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré bohužiaľ obmedzili protipandemické opatrenia. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj dnes, je pre členov Vostoku dôležitá práca s knihou ako tradičným nositeľom kultúry a vzájomného porozumenia medzi národmi. Preto sme sa už druhý raz spolu stretli v priestoroch knižnice v Spišskej Novej Vsi, aby sme prevzali dar v podobe kníh ruskej proveniencie, v českom, slovenskom aj pôvodnom ruskom jazyku. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu daru, ktorý budú môcť využívať čitatelia celého regiónu, najmä študenti Spišskej Novej Vsi. Dúfame, že nejde o posledné stretnutie s členmi tohto občianskeho združenia, ktoré je príkladom dobrej multikultúrnej spolupráce ľudí v našom meste.

 

Reportáž TV Reduta:

[video src="https://www.snv.sk//data_import/tvrVysielanie/210928/210928-2.mp4" /]