Ilustrácie si vyžadujú porozumenie textu, poriadnu dávku fantázie a umeleckého talentu.

Všetky tieto predpoklady splnili deti, ktoré sa 1. júna 2022 zúčastnili na podujatí Čítame detským srdiečkam v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, ktorého témou boli Najkrajšie ilustrácie. Výsledkom boli krásne kresby, ktoré vytvorili po prečítaní básničky Jabĺčko. Na záver stretnutia sme deťom zablahoželali k ich sviatku, ktorý oslavovali práve v tento deň.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Fotogaléria: