STOJ – POZOR – VOĽNO
V dnešnej pretechnizovanej dobe nás obklopuje množstvo dopravných prostriedkov, ktoré nám slúžia, ale môžu byť aj potenciálnou hrozbou.

Či sa nám to páči, alebo nie, každý z nás sa stáva účastníkom cestnej premávky. Je dôležité, aby deti rozumeli jej základným pravidlám, vedeli, na čo slúžia dopravné značky a čo znamenajú. Cieľom nášho ďalšieho stretnutia v rámci cyklu podujatí určených na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí s názvom „Čítame detským srdiečkam“, ktoré usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier, bolo hravou formou upevniť a rozšíriť vedomostí detí z oblasti dopravnej výchovy. Deti si osvojili dôležitú zásadu: „vidieť a byť videný“. A keďže učenie sa môže byť aj zábava, s deťmi sme si zahrali aj pexeso a vyrobili dopravné značky.

 

Fotogaléria: