Čajovňa starých rodičov

V dnešnej uponáhľanej dobe máme akosi málo času pre našich seniorov. Nájdime si čas a venujme im krátku chvíľku pozornosti, obdivu, lásky i porozumenia. To je to najdôležitejšie, čo im môžeme dať. Deti vedia najlepšie oceniť ich lásku, pohladenie, dobrosrdečnosť aj účasť pri spoločných hrách. Vo štvrtok 12. októbra 2023 o 16.00 hodine v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier v rámci podujatia Čítame detským srdiečkam, si pripomenieme Mesiac úcty k starším. Nájdeme si chvíľku pre našich seniorov pri čítaní básničiek, príbehov a výrobe darčeka pre nich. Tešíme sa na všetky detí, ktoré k nám prídu.