Zaujímalo nás, aký majú deti vzťah so svojimi starými rodičmi. Ako trávia čas so starými rodičmi? Kde starí rodičia bývajú? Vedia opísať, ako babka a dedko vyzerajú a aké majú vlastnosti? Ako im môžu pomáhať?

V takomto duchu sa nieslo ďalšie stretnutie klubu čítania a tvorivosti v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, ktoré sa na pobočke Mier konalo 12. októbra. Deti vôbec nemali problém na tieto otázky odpovedať. Naopak, boli veľmi spontánne a dokonca nám aj zaspievali a zarecitovali. V tvorivej dielni vyrobili pozdrav pre starých rodičov, ktorým ich určite potešia a na záver sme si posedeli pri bylinkovom čaji.

 

Fotogaléria: