Bez prírody nemôžeme existovať. Preto, keď chceme žiť na tejto Zemi, tak si musíme prírodu chrániť.

Cieľom stretnutia v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier bolo, aby deti zistili, že príroda nás môže veľa naučiť a má nám aj čo ponúknuť. Pravda, pod podmienkou, že sa o ňu budeme starať. Preto musíme sem-tam zmeniť naše návyky, naučiť sa triediť a recyklovať odpadky. Snažili sme sa upozorniť na to, že pánom na Zemi nie je človek, ale príroda.

 

Fotogaléria: