V utorok 9. apríla 2024 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie z cyklu prednášok o problematike ochrany detí pred násilím pod názvom Chráňme deti.

Obchodovanie s ľuďmi alebo moderné otroctvo predstavuje závažné porušovanie ľudských práv a v súčasnosti je celosvetovým problémom. Ako sa teda nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Na otázku odpovedala a prednášku viedla koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Zuzana Plíhalová. V spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a organizáciou Človek v ohrození sa účastníkom interaktívnou formou poskytli informácie o príčinách, druhoch a formách obchodovania s ľuďmi, používaných mechanizmoch verbovania, ale aj o preventívnych opatreniach a systéme pomoci obetiam týchto činov.

 

Fotogaléria: