Čarovné povesti slovenské, to bol názov literárnej hodiny, ktorú sme pripravili pre tretiakov zo ZŠ Nad Medzou.

Zamerali sme sa na tie, ktoré súvisia s regiónom, v ktorom žijeme – Spiš. Detskí čitatelia dostali do rúk aj netradične spracované povesti, ktoré ich posúvajú v ceste za poznávaním našej histórie.

 

Fotogaléria: