Po stopách zvierat

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva 8. 11. 2022 o 8:00 do knižnice na Letnej 28 na poslednú zo série štyroch prednášok, v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách.

Na štvrtom stretnutí s lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj sa so študentmi vydáme po stopách zvierat. Projekt zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.