Ochrana prírody v národnom parku Slovenský raj

V pondelok 30. mája 2022 sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konalo druhé zo série štyroch stretnutí s odborným lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj, Ing. Matejom Pisarčíkom, v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc, v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.

Študenti sa hlbšie oboznámili s účelom a funkciou národných parkov a potrebou ich ochrany pred ľudskými zásahmi. Prednáška s praktickými príkladmi toho, ako ľudia dokážu narušiť rovnováhu prírody národného parku študentov zaujala. Na záberoch z fotopascí videli reakcie prirodzene plachých zvierat, ktoré aj po mnohých hodinách zachytili pachové stopy turistov, pohybujúcich sa mimo turistických chodníkov. Dozvedeli sa zaujímavosti o živote dravých vtákov, o nekonečnej vynaliezavosti ľudí, pri narúšaní harmónie Slovenského raja, o tom, koľko odpadu ochranári každoročne vytiahnu z Hornádu, o inváznych rastlinách, ale aj o svetovo unikátnej biodiverzite Kopaneckých lúk, ktoré sa kosia ručne. Prostredníctvom interaktívnych úloh si študenti overili a upevnili svoje vedomosti z oblasti životného prostredia a nakladania s odpadom. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

Fotogaléria: