1. Spoznávame krásy Slovenského raja

V pondelok 25. 4. 2022 usporiadalo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,  prvé stretnutie v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl. Na prvom zo série stretnutí, študenti s pomocou odborného lektora zo Správy Národného parku Slovenský raj, Ing. Mateja Pisarčíka, spoznávali krásy Národného parku Slovenský raj. Študentom bol objasnený účel národných parkov, oboznámili sa s históriou Národného parku Slovenský raj, spoznali bohatstvo zo sveta rastlín, živočíchov, ktoré sa v parku nachádzajú, ale aj jedinečnosť krasových území a lesov. Študenti si vypočuli nahrávku vtáčieho „spevu“ a mali možnosť pozrieť si autentické zábery obyvateľov lesa, získané z fotopascí.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Fotogaléria: