V nedeľu 19. júna sme spojili príjemné s užitočným a v rámci environmentálneho projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl, sme so študentkami zo Strednej odbornej školy ekonomickej vyrazili na poznávací výlet do Slovenského raja.

Náš sprievodca zo Správy Národného parku Slovenský raj, Ing. Matej Pisarčík, nás previedol z Hrabušíc popri meandroch Hornádu k Hrdlu Hornádu, po žltej turistickej trase na Zelenú horu, kde sa kedysi nachádzal Marcelov hrad a ku ekovčelnici Včely raja, odkiaľ sme sa vrátili späť do Hrabušíc. Vypočuli sme si zaujímavosti o národnom parku a svojou trochou prispeli aj k odstraňovaniu inváznej rastliny, netýkavky žliazkatej, ktorá vytláča pôvodné druhy rastlín z národného parku. Úspešne sme otestovali funkčnosť mobilnej aplikácie na rozpoznávanie rastlín, ktorá prináša radosť zo spoznávania flóry aj úplným laikom. Zoznámili sme sa s niektorými druhmi rastlín a hmyzu a na záver strávili príjemný čas pri ekovčelnici. Tu sme mali možnosť vidieť hmyzí hotel, okúsiť čarovnú atmosféru a liečivé účinky pobytu v apidomčeku (včeľom domčeku) a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života včiel. Ďakujeme nášmu sprievodcovi, že nás učí zamilovať si prírodu a vážiť si ju a študentkám, že sa výletu zúčastnili.

 

Fotogaléria: