Vážení čitatelia, v súvislosti s vyhláškou 06/2022 ÚVZ SR je knižnica od stredy 19. januára 2022 otvorená pre verejnosť v režime ZÁKLAD.
Pre vstup do knižnice naďalej platia všetky hygienické opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice je umožnený len osobám s respirátorom,
b) dezinfekcia rúk pri vstupe do knižnice,
c) zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
d) počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.

Režim a kapacita na hromadných podujatiach vzhľadom k vyhláške 05/2022 ÚVZ SR závisí od rizikovosti podujatia. Tešíme sa na vás.

Naďalej môžete využiť naše služby:
– vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu,
– možnosť objednať si knihy online.