Aj Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa zapojilo do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku násilia páchaného na ženách, zvýšiť povedomie o ňom a prispieť tak k jeho eliminácii.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a Divadlom na opätkoch sme 7. decembra 2023 v knižnici pripravili literárne popoludnie, na ktorom si návštevníci vypočuli dramatizované čítanie plné ženských tém, energie a dynamiky.

 

Fotogaléria