Podujatie realizované na pobočke MIER pre predškolákov z Materskej školy Z. Nejedlého s pani učiteľkou PaedDr. Beátou Bendíkovou, ktoré pripravilo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Zážitkové čítanie bolo aj tentokrát venované 100. výročiu narodenia Eleny Čepčekovej, ktorej nezabudnuteľná tvorba je plná poetiky, detstva a láskavého humoru.

Fotogaléria: