28. 2. 2022 o 15:00 hod. sa uskutočnilo v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice Stretnutie s poéziou Petra Petišku, vlastným menom MUDr. Peter Kliment, CSc., pri príležitosti jeho 85. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia.

Pod týmto pseudonymom je Peter Petiška slovenskej kultúrnej verejnosti známy ako úspešný scenárista, spisovateľ, prekladateľ, dramaturg a autor mnohých hudobných šlágrov, medzi nimi napríklad známy hit Dušana Grúňa Butterfly. Peter Kliment stál na čele SOZA v období rokov 1993-2003. Významne sa zaslúžil o rozvoj a transformáciu SOZA na modernú európsku organizáciu kolektívnej správy práv.

Podujatie bolo zrealizované Spišským kultúrnym a centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica a Hotelovou akadémiou SNV s podporou mesta Spišská Nová Ves.

 

Fotogaléria: