„Tu rastie pravda ako divá tráva,
berte si ju,
natrhajte si z jej bielych vôní.“
Ivan Kupec

25. 4. 2022 o 15 hod. sa uskutočnilo v priestoroch SKCaK Stretnutie s poéziou Ivana Kupca.
Narodil sa 21. októbra 1922 v Hlohovci. Pôvodným menom sa volal Ivan Kunoš, no v roku 1941 prijal meno Ivan Kupec.
Igor Hochel o ňom povedal: „Ivan Kupec je autor nesmierne hĺbavý, inklinujúci k filozoficky ladenej poézii, ba dalo by sa povedať, že básnikom-filozofom je takmer v každom svojom verši. Naozaj premýšľa v básni, premýšľa básňou, ale pri písaní nesporne intenzívne uvažuje aj o básni a jej jednotlivých komponentoch – vari nič nie je v jeho jednotlivých básňach, ale ani v knihe ako celku výsledkom náhody, naopak, všetko je výsledkom intenzívneho tvorivého nasadenia, v ktorom sa emocionalita výrazne spája s ráciom jeho autorskej osobnosti.“

Podujatie bolo zrealizované Spišským kultúrnym a centrom a knižnicou, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Miestnym odbor Matice slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica a Hotelovou akadémiou SNV s podporou Mesta Spišská Nová Ves.

 

Fotogaléria: