Učíme sa celý život

V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sa 20. júna 2024 konalo záverečné zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré boli zamerané na duševné zdravie seniorov, spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Na tomto stretnutí sme sa zamerali na tému učenia sa počas celého života. Reč bola o kognitívnych funkciách, ako je pamäť, vnímanie, pozornosť, myslenie, predstavivosť a iné. Seniori sa dozvedeli, prečo je potrebné tieto schopnosti stimulovať aj vo vyššom veku, aké sú príznaky Alzheimerovej choroby a ako môžeme preventívne proti nej bojovať. Samozrejme, nakoľko je to v našich silách. Nezostalo iba pri teórii a účastníci si v praxi trénovali svoju pozornosť, vnímanie, myslenie a pamäť. Na rôznych úlohách sme si ukázali, ako môžu svoje mentálne schopnosti trénovať aj doma a všetci si so sebou odniesli aj aktivity na „domácu úlohu“. Ako vždy, vládla na podujatí príjemná a veselá atmosféra a nechýbal ani humor. Tešíme sa z účasti každého seniora a veríme, že sa na stretnutiach všeličo dôležité dozvedeli, naučili sa, ako dbať aj na svoje duševné zdravie a vysporiadať sa so všetkým, čo starnutie so sebou prináša, pozitívne a s humorom. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024.

 

Fotogaléria: