Ako slona vystrašilo zvukové znamenie

Deň čo deň sú účastníkmi cestnej premávky aj deti, či už ako chodci, cyklisti alebo cestujúci v dopravných prostriedkoch. A preto sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, hravou formou deťom predstavili bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Prostredníctvom rozprávok o slonovi a medveďovi sa dozvedeli o dôležitosti pravidiel cestnej premávky. A čo by to bolo za dopravnú výchovu bez značiek? Deti mali možnosť dopravné značky nakresliť alebo vymodelovať z plastelíny. Pomocou pracovných listov si deti mali možnosť overiť nadobudnuté vedomosti. Cyklus podujatí Rozšantené písmenká z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Fotogaléria: