Kultúra každého etnika má svoje špecifiká a žiaci zo Špeciálnej základnej školy na Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi bližšie spoznávali v piatok 10. novembra v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, rómsku kultúru.

Divadlo SpozaVoza pre deti pripravilo zážitkové divadelné predstavenie s názvom Deloreskere Čhave (Božie deti) – Rómske rozprávky. O tom, že sa deťom divadlo určite páčilo svedčili aj salvy smiechu, ktoré sa knižnicou ozývali. Po predstavení si žiaci v rámci tvorivého workshopu, ktorý tematicky nadväzoval na samotné predstavenie, vyrábali bábky z recyklovaného materiálu, čo ich zážitok ešte prehĺbilo.

 

Fotogaléria: