Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname v júni (5. 6.) sme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravili 21. 6. 2024 prezentáciu o ochrane životného prostredia. Ing. Matej Pisarčík zo Správy Národného parku Slovenský raj študentom z SOŠ techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi predstavil krásy a jedinečnosť našej prírody, ale ich aj oboznámil so znečistením životného prostredia odpadmi a ľudskou činnosťou.

O odpadovom hospodárstve, separovaní odpadu a recyklácii sa študenti veľa dozvedeli, no aj v praxi si mohli vyskúšať, ako dobre sa v problematike orientujú. Študenti sa učili separovať odpad a aj prostredníctvom kvízov a krížovky si svoje vedomosti overili, rozšírili a upevnili. Sme radi, že sa mladí ľudia učia myslieť a správať sa ekologicky.

 

Fotogaléria: