Pri príležitosti Dňa Zeme sme v piatok 21. apríla v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravili pre študentov Strednej priemyselnej školy techniky a služieb prednášku na tému ochrany životného prostredia.

Študentov o krehkosti ekosystému, potrebe a spôsobe ochrany životného prostredia poučil Ing. Matej Pisarčík zo Správy Národného parku Slovenský raj. Názorná ukážka o dôležitosti pitnej vody, fotografie a videá o produkcii odpadu a jeho vplyve na životné prostredie nenechali chladným nikoho. Vďaka praktickým aktivitám si pozorní a vnímaví študenti otestovali a prehĺbili svoje znalosti o separácii a recyklácii odpadu. Sme radi, že sa môžeme spolupodieľať na formovaní hodnôt mladých ľudí v environmentálnej oblasti. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

Fotogaléria: